Pass/Vegabréf

Konsulatet i Bergen utfører to oppgaver når det gjelder islandske pass: Utlevering av nye pass og utstedelse av nødpass. Nye pass kan bare lages ved ambassaden i Oslo eller hos rett myndighet på Island. Tidligere praksis med utvidelse av utgåtte pass er opphørt.

Nye pass

Nye pass kan bare utstedes av ambassaden i Oslo eller hos rett myndighet på Island. Islendinger som har bestilt nye pass, men ikke fått dem utlevert, vil få dem tilsendt. Dersom det gamle passet fortsatt er gyldig må det annulleres ved utlevering av nytt pass. Da skjer utlevering ved det lokale konsulatet. Når et nytt pass kommer fra Island, vil konsulatet ta kontakt med eieren og avtale tid for utlevering.

Når utlevering skjer, vil det gamle passet bli annullert ved gjennomhulling. Eieren beholder  det gamle passet.

Nødpass

Konsulatet kan, i særlige tilfeller, utstede nødpass. Ambassaden skal forhåndsgodkjenne utstedelse av nødpass. Ta først kontakt med ambassaden. Når ambassaden har gitt klarsignal, avtales møte med konsulatet for utstedelse av nødpass. For voksne er det ett skjema som skal fylles ut, mens det for mindreårige barn er egne regler. I alle tilfeller må det ta med to passbilder. Ved utstedelse av nødpass påløper en avgift på kr. 500,-. For mindreårige er avgiften kr. 200,- (oppdatert for 2020).

Islandsk pass. Vegabréf.

Pass og reise

Her er litt informasjon om reise mellom Norge og Island. Flyselskapene som flyr mellom Island og Norge beskriver ulike regler/praksis på sine sider:

Icelandair
Icelandair sier ikke noe spesifikt på sine sider annet enn at ” (…) Det er ingen passkontroll for reisende innen Schengenområdet (…).

SAS
Informasjon fra SAS’ nettsider: (…) Norske borgere bør alltid ta med gyldig pass, også ved reiser innenfor Schengen-området, fordi passet er det eneste internasjonalt godkjente identitetsbevis for nordmenn. (…) Her gjelder det samme for islendinger. Men de sier også (…) Statsborgere i de nordiske landene trenger ikke ta med pass ved reiser innenfor Norden (Sverige, Finland, Danmark, Norge (eksklusive Svalbard) og Island). Men du skal alltid kunne bevise din identitet hvis du blir bedt om det når du reiser. (…)

Norwegian
Informasjon hentet fra Norwegians nettsider: (…) vi anbefaler på det sterkeste at du tar med deg et gyldig pass eller et nasjonalt ID-kort (hvis aktuelt) når du reiser til eller fra et Schengen-land, siden du må kunne dokumentere nasjonaliteten din hvis du blir bedt om det. (…) Men også (…) Barn under 18 år som er borgere i Norden, og som reiser mellom nordiske land sammen med sine foreldre eller foresatte, trenger ikke å fremvise identifikasjon. (…)