Om Island og konsulens rolle

Portrait Portrait of Mr. Gunnar Palsson New Perm Rep of Iceland

Gunnar Pálsson. Islands ambassadør til Norge frem til 2015.

Konsulenes uvurderlige innsats for Island i Norge

For et land som Island er det spesielt viktig å ha en effektiv og omfattende konsulær representasjon, da våre ambassader både er få i antall og har liten bemanning. Spesielt er det viktig med sterke konsulater i Norden og i Norge der nest flest Islendinger er bosatt etter Danmark. Det er i dag omtrent 250 islandske konsuler fordelt på 87 land rundt om i verden. I Norge har vi åtte konsuler langs hele kysten fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Islands konsuler i Norge har som oppgave å ivareta islandske interesser og å stimulere til norsk-islandsk samarbeid innen politikk, handel og kultur. De utgjør en viktig del av den islandske utenrikstjenesten, og utfører et uvurderlig arbeid for islandske statsborgere, selskap og institusjoner.

I Bergen og på Vestlandet har Island mange, både nye og gamle, forbindelser og interesser. Her har vi også til dels våre røtter, idet landnåmsmannen Ingolfur Arnarson og mange flere kom seilende fra Vestlandet til Island for over 1000 år siden og la grunnlaget for den nasjonen vi er i dag. I dag bor og arbeider det omtrent 3000 islendinger i de fire vestlandsfylkene, derav rundt 800 i Bergen og Hordaland.

Innen kulturfeltet har Island og Vestlandet helt spesielle bånd. I tillegg til at våre forfedre seilte fra regionen, var Bergen, praktisk sett, Islands hovedstad i den hanseatiske perioden. Konsulen i Bergen har deltatt på mange kulturtilstelninger som har sterk tilknytning til vår felles kulturarv. Ambassadøren og andre representanter fra Island har også hatt gleden av å delta på åpningen av Festspillene i Bergen og ved ulike arrangementer de siste årene, nå sist i april på Islandske dager ved Litteraturhuset i Bergen, en vitnesbyrd om at Islands forhold til Vest-Norge har dype røtter.

For Islands konsulat i Bergen kan oppgavene hovedsakelig deles inn i to kategorier; borgertjeneste og kultursamarbeid. Med så mange islendinger bosatt i konsulatets område er det stort behov for bistand knyttet til islandske reisedokumenter, eksamen fra islandske utdanningsinstitusjoner og forhåndsstemmegiving ved valg. Det har vært en enorm økning i antallet islendinger som har flyttet til Norge de senere år. Derfor er det sannsynlig at antall oppgaver knyttet til ulike borgertjenester vil fortsette på samme høye nivå i årene som kommer.

Samtidig med den økte tilstrømmingen av islendinger i landet er det også mange islandske selskap som etablerer seg på det norske markedet. Behov for kontakter og et bindeledd i spesifikke regioner er nå som før en viktig oppgave som konsulatene innehar. Vi ser at islandske selskap i fremtiden vil kunne benytte seg enda mer av våre gode konsulers nettverk i forbindelse med selskapsetablering og markedsføring. Der vil konsulatet i Bergen fortsatt spille en viktig rolle.

Konsulvirksomheten vil forbli uendret knyttet til ivaretagelse av Islands interesser i regionen. Behovet for bistand og representasjon har og vil imidlertid endre seg i takt med teknologiske fremskritt. Tilgangen til informasjon om aktuelle saker som historie, språk og kultur er forenklet gjennom internett og ulike godt tilgjengelige databaser.

Konsulatets plassering i hjertet av Bergen, på selveste Bryggen, er en stor fordel. Denne sentrale beliggenheten, sammen med konsulens aktive tilstedeværelse på sosiale media, har gjort at islendinger i Bergen samt Bergensere med interesse for Island og konsulatets virksomhet har lett tilgang til informasjon om konsulatet, dets tjenester og aktiviteter.

Gunnar Pálsson
Islands ambassadør til Norge til 2015. Artikkelen ble skrevet til jubileumsboken til Corps Consulaire Bergen, utgitt i forbindelse med foreningens 30-årsjubileum i 2014.