Islands konsulat i Bergen

Velkommen til konsulatets nettsider. Disse sidene vil inneholde en del fast informasjon om konsulatets oppgaver, mens de fleste aktuelle saker blir publisert på Facebook-profilen.

Skjaldamerki Íslands

Skjaldamerki Íslands

Konsulatets oppgaver er todelt. Den ene funksjonen beskrives som borgertjenester; Gjennom konsulatet kan islandske statsborgere å få utstedt nødpass når det ordinære passet er tapt eller utløpt. Nye pass som er bestilt gjennom ambassaden eller på Island, blir utlevert gjennom konsulatet. Konsulatet er også stedet for forhåndsstemming ved valg, det være seg Alþingsvalg, presidentvalg, lokalvalg eller folkeavstemminger. Les mer om pass.

Konsulatet har ikke faste åpningstider. Ved behov brukes e-post, SMS eller telefon for å avtale møter. Når det er valg, annonseres egne åpningstider for forhåndsavstemming. Konsulatet kan kontaktes utenom kontortid, og oppgaver løses også i helger og ferietid så langt det er praktisk mulig.

I tillegg til borgertjenestene skal konsulatet bistå med å fremme islandsk kultur og næringsliv. Innen kultursatsningen er Foreningen Snorres Venner en nyskapning fra 2015. Snorres Venner skal arbeide for å utvikle de kulturelle båndene mellom Island og Norge,

Honorær konsul er Kim F. Lingjærde. Ta kontakt per e-post, SMS eller mobil 932 39839.  Øvrig kontaktinformasjon og adresse.

Løpende informasjon om begivenheter og aktuelle tema blir publisert på konsulatets Facebooksider.