Islands konsulat i Bergen

isl buff

Velkommen til Islands konsulat i Bergen.

Konsulatets oppgaver er todelt. Den ene funksjonen beskrives som borgertjenester; Gjennom konsulatet kan islandske statsborgere få hjelp til å forlenge pass som er eller i ferd med å gå ut på dato, få utlevert nye pass og annullert gamle, eller få utstedt nødpass under visse omstendigheter. Konsulatet er også stedet for forhåndsstemming ved valg, det være seg Alþingsvalg, presidentvalg, lokalvalg eller folkeavstemminger.

I Bergen har konsulatet ikke faste åpningstider. Ved behov, brukes e-post, SMS eller telefon for å avtale møter. Når det er valg, annonseres egne åpningstider for forhåndsavstemming. Konsulatet kan kontaktes utenom kontortid, og oppgaver løses også i helger og ferietid.

I tillegg til borgertjenestene skal konsulatet bistå med å fremme islandsk kultur og næringsliv.

Honorær konsul er Kim F. Lingjærde.

Løpende informasjon om begivenheter og aktuelle tema blir publisert på konsulatets Facebooksider.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.