Bokorm

Bokorm er et program for boksamlere. Bokorm oppstod som en spesialutgave av databasen Antikvardata – et program for antikvarbokhandlere. Kombinasjonen av forfatter, tittel, utgave og tilstand gjør hver bok unik. I Bokorm blir data registrert,  og kan siden brukes i mange sammenhenger. Bokorm er selvforklarende i bruk, og gir etterlengtet orden i enhver boksamling. Som boksamler har du full fleksibilitet. Det vil si at du selv bestemmer hvordan samlingen skal sorteres i ulike kategorier, og også når det gjelder detaljgraden for registrering. Bokorm kan prøves ut før kjøp: Hvis du ikke er fullt ut fornøyd, skal du heller ikke betale for det. Referanselisten er solid: Det er mange medlemmer av bibliofilkubben som har brukt Bokorm aktivt i mange år.

For mer informasjon om Bokorm, send en epost til kim@impress.no og få tilgang til en demo. Programmet koster 1.000 kroner – hvis du er fornøyd. Bokorm har en kraftig import/eksport-funksjon. Hvis du allerede har registrert en samling i annet format, f.eks. Excel eller Word, er det mulig å overføre disse dataene til Bokorm.

Bokorm – funksjoner

Bokorm er tilgjengelig for både Windows og Mac. Det er ingen praktiske begrensninger når det gjelder samlingens omfang eller detaljgraden for registrerte data.

Med hjelp fra noen skjermbilder, skal vi presentere et utvalg av funksjonene i Bokorm.

Hovedmenyen
Fra Hovedmenyen initieres de fleste overordnede funksjonene i Bokorm. Her er det navigering til Registreringsbildet og Kategoriregisteret. Kategoriene defineres av den enkelte samler. Her er det ingen grenser for hvor detaljert man kan gå. Fra Hovedmenyen styres også Rapporter og Utskrifter. En av Bokorms styrker er utnyttelsen av data til rapportformål. En rekke ferdigdefinerte rapporter og utskrifter er forberedt.Bokorm Hovedmeny

Registrering
Registreringsbildet er selve hjertet i Bokorm. Bokens detaljer registreres på én side. Brukeren bestemmer hvor stor grad av detaljer som skal fylles inn for hver bok. For en standard bok vil forfatter, tittel, utgivelsesår og kategori være å regne som basisinformasjon. I tillegg vil det være av betydning for samleren å registrere tilstanden og verdien. Bokorm åpner for å holde rede på både kostnaden ved kjøp og dagens verdi. Sistnevnte er viktig for å få beregnet en samlet verdi for assuranseformål.

Bokorm Registrering

Utskrifter
Rapporter fra samlingen kan sorteres på et stort antall måter. Grunnlaget for rapportene eller listene er utvalget man velger. For en samlet oversikt brukes Finn Alle, men man kan også gjøre mer kompliserte søk, eksempelvis Norsk skjønnlitteratur, førsteutgaver, utgitt mellom 1875 og 1940, unntatt Ibsen. Sammensettingen av søk er ubegrenset.

Bokorm Utskriftsmeny

Bokorm utskrift